Archive for the tag "shops"

The Bahulu Bakery

Barber at Teluk Mas, Melaka

Mamak Kampung Jawa

Mamak Umbai

The Night Before Ramadan

"Apek! Gula satu kilo... "

Sundry Shop